Send Email
Leave Your Message
010203
hakda
aboutxll
0102

biz hakdaKärhanamyz hakda öwrenmek üçin hoş geldiňiz

“Yueqing Datong Electric Co., Ltd.”

“Yueqing Datong Electric Co., Ltd.”, senagat wilkalaryny, rozetkalary we birikdirijileri öndürmekde ýöriteleşen, senagat elektrik öndürijisi hökmünde tapawutlanýar. Gözleg we ösüşi, önümçiligi we önümçiligi birleşdirýän giňişleýin çemeleşme bilen, kompaniýamyz ýokary hilli önümleriň dürli görnüşlerini hödürleýän uly göwrümli amal bilen öwünýär. OEM / ODM hyzmatlarynyň hem-de ýöriteleşdirilen şertlerde dürli elektrik enjamlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýan önümleriň köp görnüşini hödürlemek bilen buýsanýarys, täze nesil elektrik birikdiriji enjamlar üçin iň gowy saýlawy edýäris.
bilen habarlaşyň

senagat önümleri

Näme üçin bizi saýlamaly?Üstünliklerimiz

SANATÇYLYKProgramma meýdançalary

Polat eritmekde senagat wilkalary we rozetkalary giňden ulanylýar, nebithimiýa senagaty, elektrik energiýasy, elektronika, gurluşyk meýdançalary, howa menzilleri, magdanlar, suw üpjünçiligi we zeýkeş arassalaýjy desgalar, plastmassa tehnikasy, IT, harby senagat, demir ýol, howa giňişligi, lukmançylyk kömegi, azyk, awtomatiki önümçilik enjamlary, gaplaýyş enjamlary we tunel in engineeringenerçiligi, generator toplumlary, elektrik paýlaýyş şkaflary, açyk sport ýerüsti elektrik geçiriji we paýlaýyş enjamlary, açyk ekran ekranlary, sahna yşyklandyryş we ses, şeýle hem portlar, duralgalar, söwda merkezleri we myhmanhanalar ýaly dürli kärhanalar.
Köpräk oka

BIZ ÖNÜMÇILIK SANATÇYLYK GÖRNÜŞLERI WE JEMGY .ETLERI

Köp ýyllyk önümçilik tejribämiz we arassalanan önümler sizi has gowy gorag bilen üpjün edýär

 • 25
  ýyllar
  +
  Önümçilik tejribesi
  Häzirki wagtda 3 oýlap tapyş patenti alyndy
 • 50
  +
  Global işewürlik
  Önümler 50-den gowrak ýurda eksport edildi
 • 5000
  Zawod meýdany
  Zawod takmynan 5000 inedördül metr meýdany tutýar
 • 1999
  Döredildi
  Zawod 1999-njy ýylda döredildi

IAT GOWY BARADA BILEN BOLANOKhabarlarymyz

habarlaşyp dur

Önümlerimiz / hyzmatlarymyz bilen üpjün etmek mümkinçiligimize begenýäris we siziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýäris

derňew