Send Email
Leave Your Message
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler

HOWPSUZ SANATÇYLYK DÖWRÜ DT034 DT044 Ygtybarly

Marka: DTCEE

Model: DT034 / DT044

Çekip bolmaýan wagtlaryň sany: 5000 (gezek)

Daşky gurşawyň temperaturasy: -30 ~ 50 (C)

Bahalandyrylan tok: 63A / 125A

Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 400 (V)

Geçiriji material: bürünç

Gorag derejesi: IP67

Pin belgisi: 4 sany gysgyç

  Önümiň beýany

  Suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän we ýokary temperatura çydamly ýokary hilli senagat wilkasyny gözleýän bolsaňyz, senagat zerurlyklaryňyz üçin DT033 / DT043 önümçilik wilkasy iň oňat saýlawdyr. Olaryň berk gurluşy we ygtybarly öndürijiligi bilen, hatda iň agyr senagat şertlerinde-de enjamlaryňyzyň işlemegi we işlemegi üçin senagat wilkalaryna ynanyp bilersiňiz.

  giriş

  Senagat wilkalary, ygtybarly we ygtybarly elektrik geçirişini üpjün etmek üçin senagat şertlerinde ulanylýan möhüm birleşdirijilerdir. Önümçilik wilkalarymyz, önümçilik gurşawynyň agyr şertlerine garşy durmak üçin ýörite öndürilip, zawodlar we önümçilik pudaklary üçin ygtybarly saýlanýar.

  Senagat wilkalarymyz ýokary hilli neýlon materialdan ýasalan, çydamly we senagat taýdan ulanmak üçin amatly. Häzirki wagtda 63A we 125A bahalary bolan 3 ýadroly, 4 ýadroly we 5 ýadroly konfigurasiýalarda bar. Mundan başga-da, kyn şertlerde ulanylanda suwa we tozana garşylygy üpjün edýän täsirli IP67 reýtingi bar.

  DT033 / DT043 önümçilik wilkalarymyzyň esasy aýratynlyklaryndan biri, ajaýyp möhürleýiş aýratynlyklarydyr. Bu, ýokary temperatura we poslama garşylygy bilen birlikde, senagat önümleri üçin amatly edýär. Şeýle hem wilka has gowy geçirijilik, gowy täsir garşylygy we garramaga garşy häsiýetlere eýe bolup, elektrik enjamlaryňyz bilen durnukly we ygtybarly baglanyşygy üpjün edýär.

  Senagat wilkalarymyz dinamiki senagat şertlerinde ulanmak üçin aňsat salmak we aýyrmak üçin niýetlenendir. Strengthokary güýçli ýangyn saklaýan in engineeringenerçilik plastmassa gabygy, wilkanyň diňe çydamly bolman, eýsem ulanmagyň hem howpsuzlygyny üpjün edýär.

  Önümçilik rozetkalarymyz we birikdirijilerimiz ulanylanda, senagat enjamlarymyz we enjamlaryňyz üçin doly we ygtybarly elektrik çözgüdi üpjün edilýär.

  pkg3

  IP67 wilkalary

  63A

  125A

  Häzirki

  63A

  125A

  DT033DT043433

  .Ok

  DT034

  DT044

  a

  205

  260

  b

  110

  125

  C.

  75

  87

  d

  230

  293

  Bu

  65

  73

  f

  16-38

  30-50

  Kabeliň ululygy

  (mm²)

  6 ~ 16

  16 ~ 50

  Ölçegi (mm)

  2myt

  düşündiriş2

  Leave Your Message